Посетете ни в Google+>
Блог за печатарски машини и оборудване - Графотрейд

Китайци купуват част от Heidelberg?

Публикувано от
Masterwork Machinery са подписали протокол за намерения, според който китайският производител придобива материалните и не материалните активи на Heidelberg за производството

Китайци купуват част от Heidelberg?

Публикувано от
Masterwork Machinery са подписали протокол за намерения, според който китайският производител придобива материалните и не материалните активи на Heidelberg за производството