Посетете ни в Google+>
Блог за печатарски машини и оборудване - Графотрейд

Принт Гайд

No RSS feed added

Интервю с Рафи Албо за Print Guide info

Публикувано от
Интервю с Рафи Албо преди семинара му на 9 октомври в София One-to-One маркетинг - това е стратегия, работеща най-добре при малки, нишови и ценово чувствителни пазари.