Посетете ни в Google+>
Блог за печатарски машини и оборудване - Графотрейд
Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия Безвъзмездното фи
Иберика - европейски щанци за печатници с висока производителност
Всички печатници, които знаят какво търсят като специфики могат да се запознаят с параметрите на машината:Характеристики на машината:http://www.graphotrade.com/bg/mb-bauerle-distributor/387-sgvachna-mashina-prestige-fold-net-52-00365.html
Графотрейд- полиграфски решения според вашите потребности!
Видео демонстрации на различни видове сгъвачни машини и специализирано полиграфско оборудване на МБ Бойерле
Showing 35 to 40 of 63 (8 Pages)